• Nag 1
 • Nag 2
 • Nag 3
jtemplate.ru - free extensions Joomla

i kierunek i znajdznas i dolacz i pytania

  


Aktualności

 • Ostatni zjazd LO VI semestr

  UWAGA !!!

  Ostatni zjazd oraz egzaminy końcowe dla VI -ego semestru LO odbędą się w dniach 21-22 kwietnia.
  Obecność OBOWIĄZKOWA !!

  Czytaj więcej...
 • TERMINY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2018 R.

  Sesja 1. Styczeń – luty 2018

  TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY                                                                                                                                      (miejsce zdawania egzaminu OPATÓW , BUDYNEK GIMNAZJUM nr 1 ul. Ćmielowska 2 )

  • Część pisemna - 11 stycznia 2018 r. godz. 12:00
  • Część praktyczna - 10 stycznia 2018 r. godz. 13:00

  WYNIKI - SESJA STYCZEŃ - LUTY 2018
  - termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 23 marca 2018 r.

   

   

  Czytaj więcej...
 • TERMINY ZJAZDÓW

  TERMINY ZJAZDÓW 
  Rok szkolny 2017/2018
   
  1. 23-24 wrzesień 2017
  2. 07-08 październik 2017
  3. 21-22 październik 2017
  4. 04-05 listopad 2017
  5. 18-19 listopad 2017
  6. 02-03 Grudzień 2017
  7. 16-17 Grudzień 2017
  8. 13-14 styczeń 2018
  9. 27-28 styczeń 2018
   
  TERMINY ZJAZDÓW na semestr wiosenny

  1. 10-11 luty 2018r.

  2. 24-25 luty 2018r.

  3. 10-11 marzec 2018r.

  4. 24-25 marzec 2018r.

  5. 07-08 kwiecień 2018r.

  6. 21-22 kwiecień 2018r.- ostatni zjazd dla LO s.VI

  7. 12-13 maj 2018r.

  8. 2-3 czerwiec 2018r.- ostatni zjazd dla TA s.IV,

  TUK sem II ,TUK sem IV, TOFOiM sem. IV, TZ sem .IV,TM sem. IV

  9. 16-17 czerwiec 2018r.

   

  Czytaj więcej...
 • DEKLARACJA - BHP sem. III

  UWAGA !!!

  Absolwenci BHP sem . III

   

  Bardzo prosimy osoby wyrażające chęć przystąpienia do sesji poprawkowej 

  oraz osoby które nie podeszły do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ( styczeń 2018 ) o wypełnienie deklaracji  do dnia 29.03.2018r.

  WYPEŁNIENIE DEKLARACJI W SEKRETARIACIE SZKOŁY

  Czytaj więcej...
 • WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ / UPOWAŻNIENIE

  Drodzy Słuchacze !!!

  Odbiór zaświadczenia odbywa się : osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości lub przez osobę upoważnioną – na podstawie pisemnego upoważnienia (pobierz tutaj) przedkładanego w dniu odbioru zaświadczenia  – również za okazaniem dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do  odbioru zaświadczenia.

  Upoważnienie dotyczy sytuacji :

  • gdy odbierane jest przez współmałżonków / partnerów życiowych / rodzeństwo / dzieci
  • gdy odbierane jest przez rodziców, teściów lub dziadków

  Osobom niespokrewnionym zaświadczeń nie wydajemy

   

  Posiadanie upoważnienia dotyczy również sytuacji, gdy inna osoba , w imieniu Słuchacza chce : odebrać dokumenty, legitymację , bądź dokonać innych dozwolonych czynności określonych w regulaminie Szkoły. 

  Czytaj więcej...
 • PRAKTYKI ZAWODOWE

   

  Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych, zawód:

  KOD ZAWODU:

  Wymiar czasu praktyk

  Semestr,

  na którym

  należy odbyć praktykę

   

  TECHNIK ADMINISTRACJI

   

   

  334306

  4 tygodnie

  4 tygodnie

  II

  III

   

  TECHNIK BHP

   

  325509

  4 tygodnie

  III

  TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

   

   

  541315

  2 tygodnie

  2 tygodnie

  II

  III

   

  TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

   

   

   

  514207

   

   

  2 tygodnie

  2 tygodnie

   

  II

  IV

   

  OPIEKUN MEDYCZNY

  532102

  2 tygodnie

  2 tygodnie

  I

  II

  TECHNIK MASAŻYSTA

  325402

  2 tygodnie

  2 tygodnie

  II

  IV

   

  TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

   

  325907

  2 tygodnie

  2 tygodnie

   

  II

  IV

   

  Praktyki należy odbywać indywidualnie i są obowiązkowe. Za ich realizację odpowiada słuchacz.

  W sekretariacie należy pobrać dokumenty: umowę-2 egzemplarze, kartę praktyki, zaświadczenie o ukończeniu praktyki.

  Słuchacz po odbyciu praktyki w danym semestrze zwraca następujące dokumenty do sekretariatu: 1 egzemplarz umowy o praktykę zawodową, kartę praktyki, zaświadczenie o ukończeniu praktyki. Regulamin praktyk do wglądu w sekretariacie szkoły.

  Czytaj więcej...
 • Witamy w szkole Prestiż

  start

  Szkoła „PRESTIŻ” powstała w 2000 roku, aby dać szansę, zarówno młodzieży jak i osobom dorosłym, na ciągłe rozwijanie się i kształcenie, doskonalenie zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Mamy na celu zachęcenie i umożliwienie każdemu mieszkańcowi regionu świętokrzyskiego edukacji, bez względu na bariery wiekowe czy jakiekolwiek inne, które z jakichś względów uniemożliwiały mu naukę.

  Czytaj więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
rekrutacja