• Nag 1
 • Nag 2
 • Nag 3
jtemplate.ru - free extensions Joomla

i kierunek i znajdznas i dolacz i pytania

  


Aktualności

 • TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

  Drodzy Słuchacze kierunku Terapeuta Zajęciowy :

   

  osoby , które nie złożyły zdjęcia wraz z dokumentami rekrutacyjnymi (do indeksu)

  prosimy o niezwłoczne jego dostarczenie (do dnia 25 stycznia).

   

  PROSIMY SPRAWĘ POTRAKTOWAĆ JAKO BARDZO PILNĄ

  Czytaj więcej...
 • DEKLARACJE - ostateczny termin

  Słuchacze kierunków  TA s. III , TUK s. I ,  TUK s. III :

   

  dnia 26 stycznia mija ostateczny termin złożenia deklaracji

  potwierdzającej chęć przystąpienia do egzaminu

  zawodowego w czerwcu 2015r.

   

  *Regulamin w Sekretariacie Szkoły

  Czytaj więcej...
 • OGŁOSZENIE

  informujemy słuchaczy, że sesja egzaminacyjna obecnego semestru kończy się

  na zjeździe 24-25 stycznia 2015r.

  Osoby, które z różnych powodów mają problemy z zaliczeniem egzaminów,

  mogą je uzupełnić na sesji poprawkowej na I zjeździe nowego

  semestru tj. 14-15 luty 2015r.

   

  PRZYPOMINAMY : warunkiem podejścia do egzaminu jest oddanie pracy

  kontrolnej przed jego rozpoczęciem !!!

  Czytaj więcej...
 • TERMINY ZJAZDÓW NA NOWY SEMESTR

  Terminy zjazdów roku szkolnego 2014/2015

  luty - czerwiec

  w Szkole PRESTIŻ Sp. z o.o.:

   

  I. 14-15.II.2015

  II. 28-01.III.2015

  III. 14-15.III.2015

  IV. 28-29.III.2015

  V. 11-12.IV.2015

  VI. 25-26.IV.2015 zakończenie nauki dla PLO sem. VI

  VII. 09-10.V.2015

  VIII. 30-31.V.2015

  IX. 13-14.VI.2015 zakończenie nauki dla kierunków : TA.s.IV i TUK.s.IV

  X. 20-21.VI.2015

   

   

  Czytaj więcej...
 • BHP sem. III - Informacja

  III semestrowi kierunku Technik BHP przypominamy, że bieżący zjazd

  tj. 20 i 21 grudnia 2014r. jest Waszym ostatnim zjazdem.

  Do dnia 21 grudnia prosimy złożyć w Sekretariacie Szkoły dokumenty

  z praktyk zawodowych oraz uregulować stosowne opłaty.

  Czytaj więcej...
 • WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

  Drodzy Słuchacze !!!

  Odbiór zaświadczenia odbywa się : osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości lub przez osobę upoważnioną – na podstawie pisemnego upoważnienia (pobierz tutaj) przedkładanego w dniu odbioru zaświadczenia  – również za okazaniem dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do  odbioru zaświadczenia.

  Upoważnienie dotyczy sytuacji :

  • gdy odbierane jest przez współmałżonków / partnerów życiowych / rodzeństwo / dzieci
  • gdy odbierane jest przez rodziców, teściów lub dziadków

  Osobom niespokrewnionym zaświadczeń nie wydajemy

  Czytaj więcej...
 • MATURA 2014/2015

  Drodzy Maturzyści

  Informujemy, że Centralna Komisja Egzaminacyjna utworzyła specjalną zakładkę http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left , gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego w bieżącym roku szkolnym.

  Znaleźć tam można informatory o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów,  zawierające opis egzaminu oraz przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, przykładowe zestawy zadań z poszczególnych przedmiotów wraz z przykładami i omówieniami (w przypadku języków obcych również nagrania), przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym oraz przykładowy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym. 

   

  Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni również : 

  1) do końca października 2014r. zbiór 50 przykładowych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzami dla ucznia, opublikowane zostanie również przykładowe nagranie egzaminu ustnego z języka polskiego z komentarzem 

  2) od 15 do 18 grudnia 2014r. przykładowe arkusze egzaminacyjne z wszystkich przedmiotów, które szkoły  będą mogły wykorzystać do przeprowadzenia tzw. matury próbnej. 

  Czytaj więcej...
 • PŁATNOŚCI

   

   

   

   

   

   

  Zwracamy się z prośbą do wszystkich słuchaczy, których obowiązują opłaty za naukę,

  o uregulowanie należności za poprzednie semestry lub dostarczenie zaświadczeń zwalniających

  z opłat za naukę.

  Czytaj więcej...
 • Aktualizowanie danych słuchaczy

  Uwaga wszyscy słuchacze naszej szkoły!!!

  Prosimy obowiązkowo, przy każdorazowej zmianie:

  1. nazwiska

  2. adresu zamieszkania,

  3. numeru telefonu  lub adresu e-mail,

  podawać aktualne dane do Sekretariatu szkoły. Pozwoli to uniknąć wielu niepotrzebnych problemów i ułatwi kontakt z Państwem w sytuacjach tego wymagających.

  Czytaj więcej...
 • Witamy w szkole Prestiż

  start

  Szkoła „PRESTIŻ” powstała w 2000 roku, aby dać szansę, zarówno młodzieży jak i osobom dorosłym, na ciągłe rozwijanie się i kształcenie, doskonalenie zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Mamy na celu zachęcenie i umożliwienie każdemu mieszkańcowi regionu świętokrzyskiego edukacji, bez względu na bariery wiekowe czy jakiekolwiek inne, które z jakichś względów uniemożliwiały mu naukę.

  Czytaj więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
rekrutacja