• Nag 1
 • Nag 2
 • Nag 3
jtemplate.ru - free extensions Joomla

i kierunek i znajdznas i dolacz i pytania

  


Aktualności

 • BHP sem. III - Informacja

  III semestrowi kierunku Technik BHP przypominamy, że bieżący zjazd

  tj. 20 i 21 grudnia 2014r. jest Waszym ostatnim zjazdem.

  Do dnia 21 grudnia prosimy złożyć w Sekretariacie Szkoły dokumenty

  z praktyk zawodowych oraz uregulować stosowne opłaty.

  Czytaj więcej...
 • WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

  Drodzy Słuchacze !!!

  Odbiór zaświadczenia odbywa się : osobiście za okazaniem dokumentu tożsamości lub przez osobę upoważnioną – na podstawie pisemnego upoważnienia (pobierz tutaj) przedkładanego w dniu odbioru zaświadczenia  – również za okazaniem dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do  odbioru zaświadczenia.

  Upoważnienie dotyczy sytuacji :

  • gdy odbierane jest przez współmałżonków / partnerów życiowych / rodzeństwo / dzieci
  • gdy odbierane jest przez rodziców, teściów lub dziadków

  Osobom niespokrewnionym zaświadczeń nie wydajemy

  Czytaj więcej...
 • BHP s.III i TUK s.III - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2015r.

  Drodzy słuchacze sem. III kierunku technik BHP

  oraz

  sem. III kierunku TUK (osoby poprawiające egzamin potwierdzający

  kwalifikację w zawodzie A.61)

   

  Terminy egzaminów :

  1) część pisemna : 8 stycznia 2015r

  2) część praktyczna : 15 stycznia 2015r

   

  Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje

  w zawodzie (WYNIKI) : 27 marca 2015r.

  Czytaj więcej...
 • MATURA 2014/2015

  Drodzy Maturzyści

  Informujemy, że Centralna Komisja Egzaminacyjna utworzyła specjalną zakładkę http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left , gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego w bieżącym roku szkolnym.

  Znaleźć tam można informatory o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów,  zawierające opis egzaminu oraz przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, przykładowe zestawy zadań z poszczególnych przedmiotów wraz z przykładami i omówieniami (w przypadku języków obcych również nagrania), przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym oraz przykładowy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym. 

   

  Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni również : 

  1) do końca października 2014r. zbiór 50 przykładowych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzami dla ucznia, opublikowane zostanie również przykładowe nagranie egzaminu ustnego z języka polskiego z komentarzem 

  2) od 15 do 18 grudnia 2014r. przykładowe arkusze egzaminacyjne z wszystkich przedmiotów, które szkoły  będą mogły wykorzystać do przeprowadzenia tzw. matury próbnej. 

  Czytaj więcej...
 • Uwaga słuchacze PLO sem. V

  Przypominamy słuchaczom V semestru Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, że w dniu 30 września 2014 roku upłynął termin składania deklaracji maturalnych.

  NINIEJSZYM ŻADNE DEKLARACJE NIE BĘDĄ JUŻ

  PRZYJMOWANE!!!

  POWYŻSZE NIE DOTYCZY NASZYCH ABSOLWENTÓW - PAŃSTWO MACIE CZAS NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI DO DNIA 07 LUTEGO 2015 ROKU

   

  Osoby, które złożyły deklaracje w wymaganym terminie mogą:

  - w terminie do 07 lutego 2015 roku złożyć deklarację ostateczną (nanieść zmiany) - w przypadku jej braku, z dniem 08 lutego 2015 roku, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną,

  - zrezygnować z przystąpienia do egzaminu maturalne poprzez złożenie pisemnej rezygnacji w sekratariacie szkoły. 

   

  Czytaj więcej...
 • PŁATNOŚCI

   

   

   

   

   

   

  Zwracamy się z prośbą do wszystkich słuchaczy, których obowiązują opłaty za naukę,

  o uregulowanie należności za poprzednie semestry lub dostarczenie zaświadczeń zwalniających

  z opłat za naukę.

  Czytaj więcej...
 • Aktualizowanie danych słuchaczy

  Uwaga wszyscy słuchacze naszej szkoły!!!

  Prosimy obowiązkowo, przy każdorazowej zmianie:

  1. nazwiska

  2. adresu zamieszkania,

  3. numeru telefonu  lub adresu e-mail,

  podawać aktualne dane do Sekretariatu szkoły. Pozwoli to uniknąć wielu niepotrzebnych problemów i ułatwi kontakt z Państwem w sytuacjach tego wymagających.

  Czytaj więcej...
 • NOWY TERMINARZ ZJAZDÓW

  TERMINY  ZJAZDÓW  ROKU  SZKOLNEGO 2014/2015

   

  I. 20-21.IX.2014

  II. 04-05.X. 2014

  III. 18-19.X. 2014

  IV. 08-09.XI.2014

  V. 22-23.XI.2014

  VI. 06-07.XII.2014

  VII. 20-21.XII.2014

  VIII. 10-11.I.2015

  IX. 24-25.I.2015

                                                            

  DYREKCJA "PRESTIŻ" SP.Z O.O.

  Czytaj więcej...
 • Zmiana godzin pracy Sekretariatu !

  UWAGA !!!

  Zmiana godzin pracy

  Sekretariatu Szkoły :

  sekretariat czynny od poniedziałku do piątku

  w godz. 8:30 do 15:00

   

  W przypadku koniecznych zmian godzin będziemy informowali o nich na

  stronie internetowej szkoły oraz facebooku.

   

   

   

  Czytaj więcej...
 • PRAKTYKI ZAWODOWE

  Słuchaczom:

  III semestru technik administracji i technik BHP

  przypominamy o konieczności odbycia praktyk zawodowych. Praktyki są obowiązkowe!!!

  Dokumenty na praktyki będą do odbioru w sekretariacie. Termin zdania dokumentacji potwierdzającej zaliczenie praktyki zawodowej do szkoły - 21 grudnia 2014 roku. Termin jest ostateczny!!!

  Przypominamy, że zaliczenie praktyki i zdanie dokumentacji do sekretariatu szkoły jest warunkiem zaliczenia obecnego semestru.

  Czytaj więcej...
 • Witamy w szkole Prestiż

  start

  Szkoła „PRESTIŻ” powstała w 2000 roku, aby dać szansę, zarówno młodzieży jak i osobom dorosłym, na ciągłe rozwijanie się i kształcenie, doskonalenie zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Mamy na celu zachęcenie i umożliwienie każdemu mieszkańcowi regionu świętokrzyskiego edukacji, bez względu na bariery wiekowe czy jakiekolwiek inne, które z jakichś względów uniemożliwiały mu naukę.

  Czytaj więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
rekrutacja