• Nag 1
 • Nag 2
 • Nag 3
jtemplate.ru - free extensions Joomla

i kierunek i znajdznas i dolacz i pytania

  


Aktualności

 • OPŁATY ZA EGZAMINY ZAWODOWE - czerwiec 2014r.

  Zarząd Spółki „PRESTIŻ” podaje obowiązujące stawki za „nowe” egzaminy zawodowe w czerwcu 2014 r.

   

   

  KIERUNEK

  KOD KWALIFIKACJI

  OPŁATA

  1

  Technik administracji

  A. 68

  150,00

  2

  Technik usług kosmetycznych

   A.61

   150,00 zł

  3

  Technik usług kosmetycznych

   A.62

   200,00 zł

  4

  Opiekun medyczny

  Z.04

  200,00 zł

   

  T e r m i n   p ł a t n o ś c i   d o   20   m a j a   2014 r.

   

  W PRZYPADKU REZYGNACJI Z EGZAMINU ZAWODOWEGO , NALEŻY NIEZWŁOCZNIE W SEKRETARIACIE SZKOŁY , ZŁOŻYĆ  PISEMNE OŚWIADCZENIE !!!

  Czytaj więcej...
 • UWAGA MATURZYŚCI

  Terminy pisemnych egzaminów maturalnych - maj 2014:

       1. język polski - 05 maja, godz. 09:00

   

       2. matematyka - 06 maja, godz. 09:00

   

       3. język angielski - 07 maja, godz. 09:00 - poziom podstawowy,

       godz. 14:00 - poziom rozszerzony

   

       4. biologia - 12 maja, godz. 09:00

   

       5. język niemiecki - 13 maja, godz. 09:00 - poziom podstawowy,

       godz. 14:00 - poziom rozszerzony

   

       6. geografia - 14 maja, godz. 09:00

   

  Harmonogram egzaminów ustnych znajduje się na tablicy w sekretariacie Szkoły.

  Przypominamy o konieczności wniesienia opłat za egzamin maturalny - nieprzekraczalny termin -

  30 kwietnia 2014 roku

  Czytaj więcej...
 • MATERIAŁY - KIERUNEK : OPIEKUN MEDYCZNY

  MATERIAŁY - KIERUNEK : OPIEKUN MEDYCZNY (kliknij)

                         SEMESTR : II

                         PRZEDMIOT: ZDROWIE PUBLICZNE

   

  Czytaj więcej...
 • PŁATNOŚCI

   

   

   

   

   

   

  Zwracamy się z prośbą do wszystkich słuchaczy, których obowiązują opłaty za naukę, o uregulowanie należności za poprzednie semestry lub dostarczenie zaświadczeń zwalniających z opłat za naukę.

  Czytaj więcej...
 • UWAGA

  OSOBY, KTÓRE NIE ZALICZYŁY SEMESTRU PROSZONE SĄ O KONTAKT Z SEKRETARIATEM SZKOŁY

   

  Istnieje dla Was możliwość powtarzania niezaliczonego semestru, więc prosimy wszystkie zainteresowane osoby o jak najszybszy kontakt z Sekretariatem Szkoły.

  Jeśli jesteś już zdecydowany /-a wypełnij podanie znajdujące się na naszej stronie internetowej z prośbą o możliwość powtarzania semestru i dostarcz ją do Nas.

  Gotowe druki do odbioru również w Sekretariacie Szkoły.

   

   

   

  Czytaj więcej...
 • Aktualizowanie danych słuchaczy

  Uwaga wszyscy słuchacze naszej szkoły!!!

  Prosimy obowiązkowo, przy każdorazowej zmianie adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail, podawać aktualne dane do Sekretariatu szkoły. Pozwoli to uniknąć wielu niepotrzebnych problemów i ułatwi kontakt z Państwem w sytuacjach tego wymagających.

  Czytaj więcej...
 • OSTATECZNY TERMIN SESJI POPRAWKOWEJ

   

  Choć niektórzy szczęśliwcy mają ferie zimowe , to część z Was ma zaległości. To najlepszy moment , aby zakasać rękawy i poświęcić się nauce, a inne tematy odłożyć na później.Pamiętajcie - niezdane przedmioty i nie oddana praktyka zawodowa wiążą się z niezaliczeniemsemestru,  a także dodatkowym stresem, a tego chcemy unikać.

   

   Osoby zainteresowanie poprawieniem ocen, uzupełnieniem dotychczasowych braków,  proszone są  o NIEZWŁOCZNY kontakt z Sekretariatem Szkoły.

   Ten tydzień jest ostatnim terminem na nadrobienie zaległo ści.

   Ostateczny termin mija z dniem 07.02.2014 roku.

   

  A więc do dzieła !

  Czekamy na Ciebie !!!

  Czytaj więcej...
 • WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH

  Wszyscy słuchacze kierunków policealnych proszeni są o zapoznanie się z harmonogramem obowiązkowych praktyk zawodowych. Dokumenty na praktyki w sesji wiosennej będą dostępne najwcześniej 15-16 lutego br. i należy ją oddać do Sekretariatu do dnia 30 maja 2014 roku.

  Wykaz praktyk Prywatnej Szkoły Policealnej w Sandomierzu

  Czytaj więcej...
 • NOWY TERMINARZ ZJAZDÓW

  TERMINY ZJAZDÓW SESJI WIOSENNEJ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

   

  I. 01-02.II. 2014

  II. 15-16.II. 2014

  III. 01-02.III. 2014

  IV. 15-16.III.2014

  V. 29-30.III.2014

  VI. 12-13.IV.2014

  VII. 26-27.IV.2014

  VIII. 10-11.V.2014

  IX. 31-1.VI.2014

                                                              X. 14-15.VI.2014

   

  DYREKCJA "PRESTIŻ" SP.Z O.O.

  Czytaj więcej...
 • DOKUMENTY Z PRAKTYK ZAWODOWYCH

  UWAGA SŁUCHACZE : 

  Przypominamy o konieczności zdania dokumentacji z praktyk zawodowych,

  będącymi podstawą zaliczenia semestru .

  Nadal brakuje kilku zaliczeń praktyk a termin upłynął 19 stycznia 2014 roku !!!

  Ostatni temin przyjęcia dokumentów to 01-02 lutego 2014 podczas sesji poprawkowej.

  Czytaj więcej...
 • Rekrutacja 2013/2014

  5Zapraszamy wszystkie osoby chętne, do zapoznania się z ofertą szkoły i zachęcamy do skorzystania z niej. Wszelkie informacje można uzyskać na naszej stronie internetowej, w sekretariacie szkoły oraz telefonicznie.

  Czytaj więcej...
 • Witamy w szkole Prestiż

  start

  Szkoła „PRESTIŻ” powstała w 2000 roku, aby dać szansę, zarówno młodzieży jak i osobom dorosłym, na ciągłe rozwijanie się i kształcenie, doskonalenie zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Mamy na celu zachęcenie i umożliwienie każdemu mieszkańcowi regionu świętokrzyskiego edukacji, bez względu na bariery wiekowe czy jakiekolwiek inne, które z jakichś względów uniemożliwiały mu naukę.

  Czytaj więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
rekrutacja