• Nag 1
 • Nag 2
 • Nag 3
jtemplate.ru - free extensions Joomla

i kierunek i znajdznas i dolacz i pytania

  


Aktualności

 • MATURA 2014/2015

  Drodzy Maturzyści

  Informujemy, że Centralna Komisja Egzaminacyjna utworzyła specjalną zakładkę http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left , gdzie można znaleźć wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego w bieżącym roku szkolnym.

  Znaleźć tam można informatory o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów,  zawierające opis egzaminu oraz przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, przykładowe zestawy zadań z poszczególnych przedmiotów wraz z przykładami i omówieniami (w przypadku języków obcych również nagrania), przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym oraz przykładowy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego na poziomie podstawowym. 

   

  Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni również : 

  1) do końca października 2014r. zbiór 50 przykładowych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzami dla ucznia, opublikowane zostanie również przykładowe nagranie egzaminu ustnego z języka polskiego z komentarzem 

  2) od 15 do 18 grudnia 2014r. przykładowe arkusze egzaminacyjne z wszystkich przedmiotów, które szkoły  będą mogły wykorzystać do przeprowadzenia tzw. matury próbnej. 

  Czytaj więcej...
 • Uwaga słuchacze PLO sem. V

  Przypominamy słuchaczom V semestru Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, że w dniu 30 września 2014 roku upłynął termin składania deklaracji maturalnych.

  NINIEJSZYM ŻADNE DEKLARACJE NIE BĘDĄ JUŻ

  PRZYJMOWANE!!!

  POWYŻSZE NIE DOTYCZY NASZYCH ABSOLWENTÓW - PAŃSTWO MACIE CZAS NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI DO DNIA 07 LUTEGO 2015 ROKU

   

  Osoby, które złożyły deklaracje w wymaganym terminie mogą:

  - w terminie do 07 lutego 2015 roku złożyć deklarację ostateczną (nanieść zmiany) - w przypadku jej braku, z dniem 08 lutego 2015 roku, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną,

  - zrezygnować z przystąpienia do egzaminu maturalne poprzez złożenie pisemnej rezygnacji w sekratariacie szkoły. 

   

  Czytaj więcej...
 • NOWE KIERUNKI

  UWAGA !!!

  Poza istniejącymi kierunkami ogłaszamy nabór NA NOWE kierunki nauczania :

   

  - TECHNIK HOTELARSTWA (1 rok)

  - SPECJALISTA DIETETYK (1 rok) - po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje Dyplom ukończenia Szkoły "PRESTIŻ"

  -TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ (2lata)

  - TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA (2lata)

  - TERAPEUTA ZAJĘCIOWY (2lata)

   

  oraz na kursy

   

  Kursy : (roczne)

  - fryzjer - po ukończeniu słuchacz otrzymuje Dyplom ukończenia Szkoły "PRESTIŻ"

  - instruktor fitness - po ukończeniu słuchacz otrzymuje Dyplom ukończenia Szkoły "PRESTIŻ"

  - stylizacja i wizaż- po ukończeniu słuchacz otrzymuje Dyplom ukończenia Szkoły "PRESTIŻ"

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ !!!

  Czytaj więcej...
 • ARKUSZE Z EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

  Drodzy absolwenci !

  W sekretariacie posiadamy arkusze egzaminacyjne ( nowy egzamin zawodowy : A.62, A.68, Z.04 )

  Jeśli jest ktoś chętny zapraszamy po ich odbiór.

  PAMIĘTAJCIE : Wyniki egzaminów końcem sierpnia.

  Czytaj więcej...
 • PŁATNOŚCI

   

   

   

   

   

   

  Zwracamy się z prośbą do wszystkich słuchaczy, których obowiązują opłaty za naukę,

  o uregulowanie należności za poprzednie semestry lub dostarczenie zaświadczeń zwalniających

  z opłat za naukę.

  Czytaj więcej...
 • Aktualizowanie danych słuchaczy

  Uwaga wszyscy słuchacze naszej szkoły!!!

  Prosimy obowiązkowo, przy każdorazowej zmianie adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail, podawać aktualne dane do Sekretariatu szkoły. Pozwoli to uniknąć wielu niepotrzebnych problemów i ułatwi kontakt z Państwem w sytuacjach tego wymagających.

  Czytaj więcej...
 • Witamy w szkole Prestiż

  start

  Szkoła „PRESTIŻ” powstała w 2000 roku, aby dać szansę, zarówno młodzieży jak i osobom dorosłym, na ciągłe rozwijanie się i kształcenie, doskonalenie zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Mamy na celu zachęcenie i umożliwienie każdemu mieszkańcowi regionu świętokrzyskiego edukacji, bez względu na bariery wiekowe czy jakiekolwiek inne, które z jakichś względów uniemożliwiały mu naukę.

  Czytaj więcej...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
rekrutacja